حرف اوّل
به نام او که برحق و پاک است
اولين(( حرف اول)) ما گويا براي گروهي ناخوش آمده، پس آن را اين گونه پي مي‌گيريم:
علي‌رغم ميل باطني خود، ما نيز ناچار شديم براي معرفي آثار منتشر شده‌ي نشر، به فضاي مرموز مجازي و شبکه جهاني وب بپيونديم، هرچند دنياي مجازي هنوز نتوانسته باعث ايجاد ارتباط کاملي بين کار بران باشد؛ مخصوصاً مخاطبان کتاب که اين روزها توان خريد مستقيم کتاب از ناشر را هم ندارند، چه رسد به خريد اينترنتي!
در اين دوران پرفريب و آلوده، مسئوليت انسان بودن به مراتب سنگين‌تر است و اين ما هستيم (من و شما) که بايد بار اين مسئوليت گران را به مقصد برسانيم. دشمن ترقي و تعالي انسان زياد است و در اين دنياي مجازي با يک کليک دشمنان بي‌شماري از اين گونه مي‌توان يافت و يکي از راه هاي مبارزه با اين دشمنان انسانيت، گسترش فرهنگ و هنر و ادبيات پاک و سازگار با درون و فطرت انسان است. باشد با ياري شما عزيزان و هم‌انديشان به اين آرزو جامه‌ي عمل بپوشانيم.
تازه های نشر

صداي پاي نيامدن
عنوان : صداي پاي نيامدن
نویسنده : عليرضا مرندي
مترجم :
قیمت : 70000 ريال
قطع : رقعي / 96 صفحه
تاریخ چاپ : 5/9/1392
توضیحات کتاب :
مجموعه شعر سپيد

هيچ آينه اي تکرار من نيست
عنوان : هيچ آينه اي تکرار من نيست
نویسنده : پوران کاوه
مترجم :
قیمت : 40000 ريال
قطع : رقعي / 80 صفحه
تاریخ چاپ : 5/9/1392
توضیحات کتاب :
مجموعه شعر سپيد

بوسه هاي خار
عنوان : بوسه هاي خار
نویسنده : کاظم علمي
مترجم :
قیمت : 40000 ريال
قطع : رقعي / 72 صفحه
تاریخ چاپ : 5/9/1392
توضیحات کتاب :
مجموعه شعر سپيد

لحظه هاي خسته از کوچ
عنوان : لحظه هاي خسته از کوچ
نویسنده : رويا زودي
مترجم :
قیمت : 55000 ريال
قطع : رقعي / 128 صفحه
تاریخ چاپ : 8/2/1392
توضیحات کتاب :
مجموعه شعرهاي رويا زودي شاعر ايراني مقيم آلمان

آواز سيرن ها
عنوان : آواز سيرن ها
نویسنده : فرشاد حجتي
مترجم :
قیمت : 35000 ريال
قطع : رقعي / 88 صفحه
تاریخ چاپ : 29/12/1391
توضیحات کتاب :
خورشيد را بهانه کردم
تا با تو باشم
......
مجموعه شعر سپيد